Organizačné informácie

Formy registrácie
Forma registrácie Platiteľ registrácie Ako sa registrovať
Zdravotnícky pracovník
Organizátor
Zdravotnícky pracovník
Vystavovateľ
Vystavovateľ
Vystavovateľ
Nevystavujúca spoločnosť
Nevystavujúca spoločnosť
Nevystavujúca spoločnosť
Registračné poplatky
Účastník Online registrácia Registrácia na mieste
Lekári, iní VŠ v zdravotníctve
0 €
0 €
Zdravotné sestry, laboranti, iní SŠ
0 €
0 €
Zamestnanci vystavovateľov
0 €
0 €
Zástupcovia nevystavujúcich firiem
300 €
300 €