Dôležité termíny

Registrácia pred podujatím online

do 5. 5.. 2023

Registrácia na mieste

12 – 13.5. 2023

Registrácia aktívnej účasti

do 14. 4. 2023

Zasielanie abstraktov

do 14. 4. 2023

Oznámenie autorom o zaradení prezentácie

do 20. 4. 2023

Ukončenie online registrácie

do 5. 5. 2023

Po uzavretí online registrácie je možná iba registrácia na mieste bez garancie poskytnutia neobjednaného stravovania, ubytovania a kongresových materiálov. Tieto budú vydávané pre účastníkov registrovaných na mieste do vyčerpania zásob.