12. – 13. 5. 2023

Hotel Bellevue,

Starý Smokovec

Ubytovacie kapacity sú už vyčerpané.

Podujatie je organizované pod záštitou
Slovenskej hematologickej a transfúziologickej spoločnosti SLS

Odborný garant

doc. MUDr. Ľubica Harvanová, PhD.

Vedecký výbor

doc. MUDr. Ľubica Harvanová, PhD.

MUDr. Emília Flochová, PhD.

MUDr. Miriam Ladická, PhD.

MUDr. Natália Štecová, PhD.

Organizačný výbor :

MUDr. Ľudmila Demitrovičová, PhD.

MUDr. Juliána Holasová

MUDr. Iveta Simančíková, PhD.